KOMORNI ZBOR RUBINO
P.Bobicchio 1
52210 ROVINJ

Predsjednik:

Natalina Mihalich Dobravac

Dirigent:

Tatjana Merkl