KOMORNI ZBOR RUBINO
P.Bobicchio 1
52210 ROVINJ

Predsjednik:

Bruno Kuharić

Dirigent:

Tatjana Merkl